Onderhoud van bos, natuur en landschap

We houden ons bezig met het onderhoud van bos, natuur en landschap. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een team dat bestaat uit een ervaren werkbegeleider met maximaal zeven deelnemers. We voeren al onze werkzaamheden uit met handgereedschap, dus weinig verstoring voor mens en dier. En erg geschikt voor in kwetsbare natuurgebieden.

Ons team is goed in arbeidsintensieve klussen waar veel handen voor nodig zijn. Samen zorgen we voor mooi onderhouden bos, een open heide en begaanbare paden.

Werkzaamheden

Onderhoud heidevelden: verwijderen van opslag van boompjes en struikjes. Onze voorkeur gaat er naar uit om deze inclusief wortel eruit te halen. Jonge scheuten trekken we eruit. Voor oudere boompjes gebruiken we een handmatige stronkentrekker.

Licht bosbeheer: In samenwerking met de boswachter of bosbeheerder voeren we dunningen uit in jong bos. Ook zetten we nieuwe aanplant vrij van snelle groeiers. We gebruiken daarvoor snoei- of pistoolzagen en professionele takkenscharen. We zijn ook in te zetten voor de aanplant van nieuw bos en het opkronen van (toekomst)bomen.

Onderhoud van paden en lanen: In bosgebieden en landgoederen snoeien we wandelpaden, ruiterpaden en fietspaden op zodat die goed begaanbaar en veilig blijven. Aan de randen halen we boompjes en struiken weg en daarnaast worden overhangende takken gesnoeid.

Landelijk gebied / landschapselementen: onderhoud van houtwallen met verschillende soorten wilgen en Gelderse roos. En het knotten van knotwilgen.

Diverse werkzaamheden: met ons team onderhouden we onder meer uitzichtpunten, paddengoten en grafheuvels.

Amerikaanse vogelkers – prunus bestrijding

Op sommige plekken is het wenselijk om Amerikaanse vogelkers actief te bestrijden. Het is echter niet eenvoudig om een effectieve bestrijdingsmethode te vinden. Wij zijn zelf een groot voorstander van het oppervlakkig ringen in combinatie met uitrekken van jonge scheuten en nazorg waarbij nieuwe scheuten worden verwijderd. Lees hier meer over onze aanpak.

Ons aanbod

Een team van Natuurzorg bestaat uit een werkbegeleider met 4 tot 7 deelnemers. We zijn zelfvoorzienend: we beschikken over eigen vervoer, schaftwagen en gereedschap. We vragen geen commercieel tarief maar een vergoeding (alleen voor grotere organisaties met vast budget), bijvoorbeeld per uur of per klus . We kunnen worden ingezet per project of klus. Maar ook in het kader van Social Return.

Samenwerken

We werken samen met verschillende terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld. We staan open voor nieuwe samenwerkingen met onder meer natuurorganisaties, landgoederen, particuliere boseigenaren en natuuraannemers. We zijn inzetbaar voor losse klussen, duurzame samenwerking en in het kader van Social Return. Daar komen we ongetwijfeld samen wel uit.

Interesse om samen te werken? Stuur een e-mail naar post@natuurzorg.org.

Onderhoud van bos, natuur en landschap op de Veluwe. Zelfvoorzienend met onze eigen schaftwagen en gereedschap.
Onze schaftwagen gaat mee naar iedere werkplek.