Groepsbegeleiding en arbeidsmatige dagbesteding in de natuur

Vanuit Natuurzorg Veluwe-Vallei werken mensen met een psychische kwetsbaarheid in natuurgebieden in de regio Zuidwest-Veluwe. We zien de natuur als een werkplaats voor herstel, activering en participatie. Goed voor mens en natuur.

“Uit onderzoek blijkt steeds weer dat natuur een positief effect heeft op onze fysieke en mentale gezondheid. Het kan bijvoorbeeld bijdragen aan het verminderen van stress en angstklachten. En het kan aanzetten tot sociaal contact” (Aad Hendrickx, werkbegeleider)

Dagbesteding

Samen in de natuur aan de slag gaan, biedt deelnemers een zinvolle daginvulling. Het is gericht op het behoud en versterken van de participatie. Ondertussen wordt gewerkt aan sociale- en arbeidsvaardigheden, zoals samenwerken, overleggen, afstemmen, grenzen aangeven, hulp vragen en aannemen. Het werken in de natuur draagt bij aan een weekritme en -structuur. En het zorgt voor voldoening, interactie en waardering.

De bekostiging van een beschutte werkplek gaat vaak via een indicatie voor groepsbegeleiding, dagbesteding, activerend werk of vanuit participatiegelden.

Arbeidsmatige dagbesteding: samen werken aan onderhoud van natuur en landschap