Samenwerking

Samenwerking vinden we bij Natuurzorg Veluwe-Vallei erg belangrijk. Door een goede samenwerking en afstemming tussen verwijzers, instellingen en collega-aanbieders van dagbesteding kunnen we gezamenlijk komen tot een goed begeleidingsaanbod in de regio.

Samenwerkingspartners

Natuurzorg Veluwe-Vallei is gecontracteerd door de gemeenten Wageningen, Renkum en Ede voor het aanbieden van dagactiviteiten/dagbesteding. Verder werken we samen met Woonzorgnet in Renkum, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en Siza en hebben we contact met zowel grotere als kleine instellingen.

Natuurzorg Veluwe-Vallei is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) en lid van de Beroepsvereniging Groene Zorg.

In de schaftwagen van Natuurzorg Veluwe-Vallei
In onze schaftwagen