Samenwerking

Samenwerking vinden we bij Natuurzorg Veluwe-Vallei erg belangrijk. Door een goede samenwerking en afstemming tussen verwijzers, instellingen en collega-aanbieders van dagbesteding kunnen we gezamenlijk komen tot een goed begeleidingsaanbod in de regio.

Samenwerkingspartners

Natuurzorg Veluwe-Vallei is gecontracteerd door de gemeenten Wageningen, Renkum en Overbetuwe voor het aanbieden van Activerend Werk. Voor inwoners van de gemeente Ede werken we samen met Nieuwland Werk Taal Zorg.  We werken bovendien prettig samen met bijvoorbeeld Woonzorgnet in Renkum en Leger des Heils in Ede. We hebben goed contact met zowel grotere als kleine instellingen.

 

In de schaftwagen van Natuurzorg Veluwe-Vallei
In onze schaftwagen